Nahoru

Dobrovolnický den společnosti Heineken Česká republika

Dobrovolnický den společnosti Heineken Česká republika

30. September 2015

Dobrovolníci na Křivoklátsku

Dobrovolnický den zaměstnanců společnosti Heineken ČR, a.s.

V pátek 18. září 2015 se uskutečnil již třetí Dobrovolnický den společnosti Heineken Česká republika. Tentokráte 15 zaměstnanců společnosti pomohlo upravit pěšinu na žluté turisticky značené trase. Vyčistili od sesutého kamení a hlíny vyhlídku a lávky v Národní přírodní rezervaci Týřov a opravili schody vedoucí ke zřícenině hradu Týřov.

Za odměnu se zúčastnili dvouhodinové exkurze do Národní přírodní rezervace Týřov.

Děkujeme firmě Heineken Česká republika za finanční dar i pomoc přírodě!