Nahoru

Kontakty

Kontaktní údaje na zaměstnance IS, telefon, web, email

Provozovatel Informačního střediska:    

 logo ops

 

Křivoklátsko, o.p.s.
nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát
Telefon: 313 558 123,  313 558 101, 777 313 552

Ředitelka o.p.s.: Jiřina Prošková
E-mail:proskova16@seznam.cz
www.is-krivoklat.cz

 

Vlastník Informačního střediska:

Křivokl        logo mab       AOPK-TEXT_CMYK

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

regionální pracoviště Střední Čechy

oddělení Správa CHKO Křivoklátsko

Zbečno č.p.5, 270 24 Zbečno

telefon: 313554810, 724127187

email: krivoklat@nature.cz

http://www.ochranaprirody.cz