Nahoru

Lehrpfade

Lehrpfade

„PO STOPÁCH TRILOBITA“, nová netradiční naučná stezka v CHKO Křivoklátsko

představuje  živého trilobita, pohyblivého, barevného, v různých druhových rozmanitostech a odlišnostech. Trasa stezky vede původní, jen mírně kultivovanou krajinou, lemovanou milníky z opracovaných, různě pokřivených klád, přivádí na místa lákavá k příjemnému spočinutí, k přirozeným vyhlídkám do kraje nad Berounkou. "Vybízí k zapojení do her s proutím, kameny, oblázky z potoka, listím, ovocem – proměnlivost materiálů během roku a dočasnost výrobků je zřejmá a je naším cílem a záměrem.", říká o stezce jedna z autorek Eva Velková.

Další naučné stezky naleznete na http://www.ochranaprirody.cz/aopk-cr-informuje/naucne-stezky/