Nahoru
Suche

Genius pocit – dvě romantické krajiny v jednom dnu

Genius pocit – dvě romantické krajiny v jednom dnu

27. März 2016

Dům přírody Litovelského Pomoraví nabízí výlet prohlídku areálu spojenou  s návštěvou romantického areálu v okolí Nových Zámků.

Genius pocit – dvě romantické krajiny v jednom dnu

Procházka Domem přírody Litovelského Pomoraví v doplněná návštěvou zaniklého romantického parku kolem Nových Zámků. Dopoledne se podíváme zcela jinýma očima na známá místa kolem Mladečských jeskyní a Nových Zámků a zkusíme si představit krajinu tak jak o ní přemýšleli krajinní architekti před dvěma sty lety. Srovnání s romantickým parkem nám odpoledne pomůže hlouběji uvažovat o smyslu nově vybudované galerie Domu přírody Litovelského Pomoraví.

Anglický romantický park v Nových Zámcích vystavěli Lichtenšteinové na přelomu 18. a 19. století. Podoba areálu vznikla podle záměru stejných tvůrců, kteří vytvářeli známější a rozsáhlejší prostor v Lednicko – Valtickém areálu. Přestože byl park u Nových Zámků drobnější a je také méně zachovalý, každého návštěvníka překvapí, s jakou silou romantické stavby dodnes působí. Procházka po tomto areálu patří i dnes k největ ším zážitkům při putování jedinečnou přírodou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Dům přírody Litovelského Pomoraví je unikátní galerie v přírodě a přírodní hřiště, otevřené v Horce nad Moravou v září 2014. Místo pro pro nevšední zážitky v přírodě a přirozená vstupní bránu do CHKO Litovelského Pomoraví. Stavby a instalace jsou navržené s cílem podnítit návštěvníky ke smyslovému vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě. V areálu jsou realizované stavby podle návrhu Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Pekara a Marcela Hubáčka.

Cena celodenního výletu 250 Kč/os.  Cena zahrnuje oběd (na Sluňákově) a předpokládá zajištění vlastního autobusu. Minimální počet 20 účastníků. Průběh a podmínky výletu je možné dojednat podle vašich potřeb.