Nahoru

O domu přírody

Návštěvnické středisko CHKO Český kras vznikne u Koněpruských jeskyní, v geologicky pozoruhodném území národní přírodní památky Kotýz a Zlatý kůň nad velkolomem Čertovy schody.

Český kras má jedinečný geologický význam, nacházejí se zde světově proslulá bohatá paleontologická naleziště a stratigrafické profily světového a evropského významu, je největším vápencovým územím v Čechách, kde je evidováno téměř 700 jeskyní. Usazování , vrásnění, krasovění a živá příroda v rozpětí stovek miliónů let bude tvořit hlavní téma expozice.