Nahoru

Programy pro 2. Stupeň ZŠ

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům

Délka programů je 45 - 360 minut (blíže u konkrétních programů)

Minimální počet je 15 žáků na lektora, maximální 30. V případě nižšího počtu je nutné doplatit do počtu 15 žáků.

Témata lze po dohodě přizpůsobit.

Cena programů ve školním roce 2015/2016 činí:

- při výuce u nás na středisku 15,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(25,- Kč dvouhodinovka)
- při výuce u Vás ve škole, obci 25,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(38,- Kč dvouhodinovka)

v letošním školním roce navíc účtujeme všem klientům mimo Veselí n/M za dopravu 5,- Kč na každý kilometr (počítáno od nás z Veselí n/M k vám a zpět)

Doporučujeme programy objednávat co nejdříve, název programu je možno upřesnit dodatečně. Termíny se totiž poměrně velmi rychle zaplní.

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Neztrácejme půdu pod nohama NOVINKA!

Kde se vzala půda a kdo ji potřebuje k životu? Společně prozkoumáme, z čeho se půda skládá a z čeho vzniká. Objevíme tajuplný svět podivných tvorů žijících pod zemí. Poukážeme na jejích důležitost pro půdu. Upozorníme na současné ohrožení půdy a možnosti její ochrany.

Horňácko, Ostrožsko

Programy představí regiony Horňácko a Ostrožsko jako součást jednoho z největších evropských pohoří – Karpat. Dozvíme se zajímavosti o sesuvech, orchidejích, vývoji krajiny i tradičních zvycích. Součástí programu Ostrožsko je výtvarná dílna zaměřená na lidové ornamenty.

Lesní hospodář

Program přiblíží žákům les především z pohledu jeho hospodáře - lesníka. Žáci se naučí rozeznávat základní druhy dřevin a lesních živočichů. S využitím lesnických pomůcek si vyzkouší změřit výšku stromů, obvod a průměr kmenů. Dozví se o funkcích lesa a seznámí se s přírodě blízkými způsoby péče o něj.

Život v řece Moravě

V povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Podrobný pohled do života ryb. Nahlédnutí do bobřího soukromí. Určování vodních živočichů je až na výjimky (nevhodné počasí) součástí programu..

Není žába jako žába

Každá žába vypadá i kváká jinak. Obrázkové představení jednotlivých druhů našich obojživelníků. Povídání o žabím rozmnožování a také o tom, co je ohrožuje. Projekce obrázků, tematické hry.

Živočichové u nás doma

Povídání o významu živočichů, kteří s námi sdílí prostředí našich domů a bytů (moli, mouchy, pavouci, netopýři, žáby). Škůdci nebo pomocníci? Puzzle, tematické hry.

Pobytová znamení

V přírodě se před námi živočichové většinou schovají, přesto však můžeme jejich přítomnost zjistit. Slouží nám k tomu pobytová znamení, která o nich mnoho napoví. Hry, přírodniny, hlasy ptáků a zvuky zvířat.