Nahoru

Naučná stezka Podkovák v novém!

Naučná stezka Podkovák v novém!

27. November 2015

Naučná stezka Podkovák, která se nachází nedaleko Lesné u Tachova, se dočkala po šesti letech nového kabátu. „Díky finančnímu přispění NET4GAS, generálního partnera Českého svazu ochránců přírody, byly znovu natřeny tabule a povalový chodník, obnoveny stopy zvířat na chodníku a cedulky u rostlin. Nově také na povalovém chodníku přibyly lišty, díky kterým bude naučná stezka přístupnější pro handica

Naučná stezka Podkovák se nachází v severní části chráněné krajinné oblasti Český les ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Dřevěný povalový chodník naučné stezky dovede návštěvníky až do nitra rašeliniště, kde je zakončen vyhlídkovým přístřeškem.

Přírodní rezervace Podkovák najdeme asi 2,5 km jihozápadně od obce Lesná u Tachova a je chráněna od roku 1973. Rezervace byla zřízena k ochraně vrchovištního rašeliniště s porosty borovice blatky a s výskytem charakteristických rostlinných druhů jako je klikva bahenní, kyhanka sivolistá, masožravka rosnatka okrouhlolistá, rojovník bahenní nebo suchopýr pochvatý. Naučná stezka umožňuje návštěvníkům si tyto vzácné rostlinky zblízka prohlédnout a podívat se, jak to v rašeliništi vypadá. Na stezce se také o rašeliništi a jeho obyvatelích návštěvníci dozvědí plno zajímavých informací.

Zájemci, kteří se chtějí na naučnou stezku vypravit, mají dvě možnosti. Buď dojedou do Lesné u Tachova a odtud se pěšky vydají po naučné stezce Lesů České republiky. Asi po 3 kilometrech přijdou k naučné stezce Podkovák. Při návratu do Lesné se ještě mohou podívat k bobrovi na naučnou stezku Vodní svět, kterou také realizoval Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se Správou CHKO Český les za finanční podpory NET4GAS. Druhou možností, jak se dostat na Podkovák je autem jet z Lesné směrem na Starou Knížecí Huť. Asi po 2 kilometrech lze zaparkovat u tabule, která láká na Podkovák. Od tabule je to pěšky cca 10 minut.

A kdy je nejlepší se na Podkovák vypravit? „Rašeliništní květena je v plném květu na přelomu května a června, ale Podkovák má své kouzlo i na podzim a v zimě“, řekla Milena Prokopová.

Naučnou stezku realizovala ZO ČSOP Sylva Lunae ve spolupráci se Správou CHKO Český les a za podpory NET4GAS, generálního partnera ČSOP.

hlavka

  Foto: J. Hlávka.

prokopova

Foto: M. Prokopová.

vojtech

Foto: M. Vojtěch.

 

Bližší informace:
Barbora Nováková, tel.: 776041817