Nahoru

Dům přírody Českého lesa

Dům přírody Českého lesa

6. Oktober 2015

Zajímá Vás, jakými změnami prošla krajina Českého lesa?

Jestli ano, od února příštího roku se to dozvíte v Domě přírody Českého lesa. Ten vzniká v budově Staré pošty v Klenčí pod Čerchovem ve spolupráci městysu Klenčí pod Čerchovem, Agentury ochrany přírody a krajiny, Regionálního pracoviště Správy CHKO Český les a skupiny architektů ateliéru VAS.

V Domě přírody se projdete krajinou Českého lesa od počátků jejího osídlení člověkem až dodnes. Procházka začíná ve starém bukovém pralese, pokračuje první kolonizací ve 12. století, dále se projdete venkovskou krajinou a zažijete masivní rozvoj sklářství, ke kterému došlo ve 13. – 17. století. Podíváte se, jak krajinu změnila industrializace, kdy vymizely původní bukové porosty a byly nahrazeny smrkovými monokulturami a poté zjistíte, jaké změny krajina prodělala v poválečném období a jak vypadá dnes.

Součástí expozice bude i 3D model krajiny Českého lesa, na kterém poběží animovaný film zachycující důležité historické momenty, které se podílely na formování současného vzhledu krajiny Českého lesa.

V expozici si najdou své i dětští návštěvníci. Celou expozicí je bude provázet čáp bílý, seznámí je se svým životem a podívají se, jaký výhled má ze svého hnízda. Děti se také na chvíli promění v přírodovědce a budou prozkoumávat přírodu Českého lesa pod lupou.

Na závěr expozice návštěvníci shlédnou film o Českém lese na téma člověk a příroda. Ukazuje zajímavá místa, kde došlo k propojení činnosti člověka a přírody. Zároveň film slouží jako pozvánka na výlety do Českého lesa.

A co bude Dům přírody ještě nabízet? Kromě již zmíněné trvalé interaktivní expozice „Proměna krajiny Českého lesa v čase“ to budou vzdělávací programy a hry zaměřené na přírodu Českého lesa, ochranu životního prostředí nebo vnímání krajiny, kulturní programy, prezentace regionálních produktů, tradičních řemesel a místního folklóru, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny a to vše nejen pro veřejnost, ale také školy.

Bližší informace:
RNDr. Tomáš Peckert, Ph. D., ředitel, CHKO Český les, tel.: 606269704   
Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D., starosta městyse Klenčí pod Čerchovem, tel.: 606300672

 

DPCL exterier

Dům přírody Českého lesa, autor: atelier VAS