Nahoru

O domu přírody

O domu přírody
Vybudování Domu přírody Žďárských vrchů právě v tomto objektu bylo plánováno snad deset let, ale do zevrubné rekonstrukce se stavební firmy pustily před dvěma lety, tedy v roce 2018. Rekonstrukce asi není to správné slovo. Původní hospodářství si zachovalo vnější vzhled a ráz, ale uvnitř je moderní expozice 21. století. I zde se však dokonale podařilo zachovat vesnický a přírodní styl charakteristický pro Žďárské vrchy. Jinak by to totiž nemělo smysl.
 
Stavbu zajistila AOPK a Správa CHKO Žďárské vrchy, ale provozovateli jsou Chaloupky o.p.s a ČSOP Kněžice. Ekocentrum Chaloupky na Krátké je jedním se sedmi ekocenter Chaloupky o.p.s., které působí v celém Kraji Vysočina. Již 10 let zde nabízí své výukové programy pro školy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Starým statkem za tu dobu prošly tisíce dětí, které zde získávají nové informace a poznání o přírodě a krajině a tím si vytvářejí hlubší pohled na svět kolem sebe. Vybudováním a otevřením Domu přírody Žďárské vrch nic z toho nezmizizelo. Naopak. Výukové programy Chaloupky nabízí dál, akorát v novém, modernějším a 21. století odpovídajícím prostředí. Základem programů však stále zůstávají badatelské batůžky, dalekohledy, GPS navigační přístroje, buzoly, mapy, lupy i klíče k určování přírodnin.
 
A protože láska (přírodu nevyjímaje) prochází žaludkem, je součástí návštěvnického centra nedaleká Hodůňka, čili hospůdka, čili místo, kde se hoduje. Ale protože sám název je zdrobnělina i občerstvení zde nabízené bude spíše drobného charakteru. Svatbu si zde rozhodně neplánujte. Hodůňku najdete v bývalé rychtě č. p. 12 (od 15.7.2020).
 
Až si tedy budete plánovat prázdninové výlety, na Krátkou ve Žďárských vrších rozhodně nezapomeňte. Ale pozor! Dům přírody Žďárských vrchů podporuje šetrnou turistiku. Uvítáme když přijdete pěšky nebo přijedete na kole, koloběžce či na lyžích. Pohodlně a bezpečně zaparkujete na Třech studních či v Novém Městě na Moravě. Auta v uličkách Krátké vzbudí nevoli u tamních domorodců. Lid Žďárských vrchů je mírumilovný a pohostinný, ale své přírody si váží a dokáže si ji bránit. Vždyť proto je tam tak krásně. Tak to nepokazme.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 33,6 mil. Kč. Rekonstrukci provedla firma STAREDO z NMNM, Expozice připravila firma NWT Hulín. Dům přírody byl slavnostně otevřen 25.6.2020.

 

Krátká_ďivočina_1nahledKrátká_zápas_1nahledKrátká_smíření_2nahled

 Průvodcem a maskotem Domu přírody Žďárských vrchů byl vybrán skorec vodní.

                                skorec      

KDE NÁS NAJDETE

facebook-logo-icon-voronezh-russia-november-square-blue-color-164585769free-png-bmfsf