Nahoru

O domu přírody

O domu přírody
Vybudování Domu přírody Žďárských vrchů právě v tomto objektu bylo plánováno snad deset let, ale do zevrubné rekonstrukce se stavební firmy pustily v roce 2018. Rekonstrukce asi není to správné slovo. Původní hospodářství si zachovalo vnější vzhled a ráz, ale uvnitř je moderní expozice 21. století. I zde se však dokonale podařilo zachovat vesnický a přírodní styl charakteristický pro Žďárské vrchy. Jinak by to totiž nemělo smysl.
 
Budovu Domu přírody  vlastní AOPK, provozovateli jsou Chaloupky o.p.s a ČSOP Kněžice. Chaloupky nabízí výukové programy pro školy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Děti zde získávají nové informace a poznání o přírodě a krajině a tím si vytvářejí hlubší pohled na svět kolem sebe.
 
A protože láska (přírodu nevyjímaje) prochází žaludkem, je součástí návštěvnického centra nedaleká Hodůňka, čili hospůdka, čili místo, kde se hoduje. Ale protože sám název je zdrobnělina i občerstvení zde nabízené bude spíše drobného charakteru. Svatbu si zde rozhodně neplánujte. Hodůňku najdete v bývalé rychtě č. p. 12 (od 15.7.2020).
 
Až si tedy budete plánovat prázdninové výlety, na Krátkou ve Žďárských vrších rozhodně nezapomeňte. Ale pozor! Dům přírody Žďárských vrchů podporuje šetrnou turistiku. Uvítáme když přijdete pěšky nebo přijedete na kole, koloběžce či na lyžích. Pohodlně a bezpečně zaparkujete na Třech studních či v Novém Městě na Moravě. Auta v uličkách Krátké vzbudí nevoli u tamních domorodců. Lid Žďárských vrchů je mírumilovný a pohostinný, ale své přírody si váží a dokáže si ji bránit. Vždyť proto je tam tak krásně. Tak to nepokazme.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 33,6 mil. Kč. Rekonstrukci provedla firma STAREDO z Nového Města na Moravě, Expozice připravila firma NWT Hulín. Dům přírody byl slavnostně otevřen 25.6.2020.

 

Snímek20  Snímek21  102836624_3184511571613647_222980236046599100_o  009610_05_079962 PXL_20201126_093031078  1393

 Průvodcem a maskotem Domu přírody Žďárských vrchů byl vybrán skorec vodní.

                                Skorec vodni_ilustrace Pavel Procházka
      

KDE NÁS NAJDETE

facebook-logo-icon-voronezh-russia-november-square-blue-color-164585769free-png-bmfsf

8stovky - kde je najdete