Nahoru
Vyhledávání

Nový film Žďárské vrchy - Proměny krajiny

Nový film Žďárské vrchy - Proměny krajiny

28. červenec 2020

Pro návštěvnické středisko CHKO Žďárské vrchy vznikl nový 3D a 2D film Proměny krajiny. 3D film můžete shlédnout jen v Domě přírody Žďárských vrchů.

Temný hvozd vzbuzující obavy, zatím nepoznamenaný člověkem. Pěšiny vyšlapané zubry a losy, zbytky po hostině medvěda či vlčí smečky. Skorec lovící ve vodním proudu. Svět živočichů v úzkém propojení se světem rostlin a hub. V 13. století zasáhla krajinu Žďárských vrchů vlna velké celoevropské kolonizace a začala ji výrazně měnit. Na okrajích pomezního hvozdu se objevili lidé a začali získávat novou půdu žďářením. Člověk se v drsné krajině Žďárských vrchů lopotil od rána do večera a bral z ní vše, co potřeboval. Když se mu dařilo, divoká tvář krajiny ustupovala do pozadí, byl-li zmožen válkami a utrpeními, získával nadvládu duch původního temného hvozdu. Během 700 let přetvořili lidé lesnatou kopcovitou zem do krajinné mozaiky lesů, luk, polí, rybníků a mokřadů. Pro zachování dědictví krajiny spjaté s přírodou byla před 50 lety, 30. července 1970, vyhlášena chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy.