Nahoru

Nový dům přírody finišuje

Nový dům přírody finišuje

21. duben 2020

V lokalitě Krátká u Sněžného, v samém centru chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, finalizuje realizace již 9. domu přírody.  Pro veřejnost bude otevřen v roce 2020. Krajina Žďárských vrchů nabízí návštěvníkům malebnou krajinu s množstvím turistických cest, naučných stezek a zajímavostí.

Ve vesnické památkové rezervaci Krátká u Sněžného se dokončuje renovace objektů č. p.2 a stodoly u č.p. 12, ve kterých bude otevřeno návštěvnické středisko pro chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy Dům přírody Žďárských vrchů.

Stane se dalším kamínkem sítě Domů přírody ve vybraných CHKO, která vzniká z iniciativy Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Investorem stavby je AOPK ČR a provozovatelem  Domu přírody Žďárských vrchů ZO ČSOP Kněžice ve spolupráci se společností Chaloupky o.p.s.

Expozice bude věnovaná vývoji krajiny a přírody v průběhu věků. Představí Žďárské vrchy v období před příchodem člověka, středověké kolonizace, rozvoje místního průmyslu, kolektivizace a ukáže jaké člověk udělal kroky ke smíření. 

Jak vznikly Žďárské vrchy představí animace České geologické služby. Návštěvníci budou moci shlédnout i 3D film Proměny krajiny speciálně vytvořený pro Dům přírody.