Nahoru

Seminář o hospodaření s vodou

Seminář o hospodaření s vodou

29. květen 2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou geologickou službou a Českým hydrometeorologickým ústavem uspořádala 26. února seminář „Jak hospodařit s vodou nejen v Moravském krasu".

V úterý 26. února proběhl v prostorách Domu přírody Moravského krasu seminář  „Jak hospodařit s vodou nejen v Moravském krasu". Seminář uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou geologickou službou a Českým hydrometeorologickým ústavem.

Semináře se zúčastnilo 51 zástupců z vodoprávních úřadů, měst a obcí a také odborníků z organizací hospodařících na území CHKO Moravský kras. Ti byli seznámeni s hydrologií Moravského krasu, dopady sucha na hospodaření s vodními zdroji, potřebou chránit zásoby podzemních vod před nadměrným čerpáním vod z vrtů a negativními dopady vrtů a odběrů podzemních vod na krasové prostředí.

http://moravskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/seminar-o-hospodareni-s-vodou-uspesne-probehl/

068226068225