Nahoru

Mendelova Univerzita, projekt Erasmus

Mendelova Univerzita, projekt Erasmus

27. únor 2018

Fakulta rozvojových studií a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně uskutečnila v Domě přírody Moravského krasu část programu pro účastníky evropského projektu "Sustainable Management of Cultural Landscapes"  - podívejte se, jak se jim u nás líbilo.

Dne 1.2.2017 se uskutečnilo v Domě přírody Moravského krasu setkání řešitelů projektu SUMCULA (Sustainable Management of Cultural Landscapes – Erasmus+ Strategic Partnership), který je financovaný programem ERASMUS+ KA2.

Partneři tohoto projektu pocházejí ze 16 zemí EU i mimo EU.

Účastníci pracovního setkání v expozici Domu přírody - foto A. Kozumplíková   Účastníci pracovního setkání v expozici Domu přírody - foto A. Kozumplíková   Účastníci pracovního setkání v expozici Domu přírody - foto A. Kozumplíková

V Domě přírody Moravského krasu účastníci nejprve navštívili expozici, kde byla demonstrována historie vzniku Moravského krasu a také současné využití krajiny a rizika spojená s vysokou návštěvností tohoto území. Četné názorné exponáty vzbudily velkou pozornost všech zúčastněných, největší úspěch sklidila prezentace animující různé formy následků nerozumného využívání této unikátní oblasti.

Erudovaný anglický výklad zajištěný pracovníky Domu přírody zaujal většinu
z 28 účastníků tohoto pracovního setkání. 

Po absolvování prohlídky expozice následovalo několik přednášek v projekčním sále Domu přírody, kde byla partnery představena podobná zařízení sloužící veřejnosti
ve Švédsku, Velké Británii, Španělsku, Maďarsku a v dalších partnerských zemích zapojených do tohoto projektu.

Inspirativní bylo také regionální občerstvení, které pro nás Dům přírody zajistil.

Obložené mísy dodal penzion U hraběnky, Petrovice   Obložené mísy dodal pension U hraběnky, Petrovice

Za české partnery projektu děkuji za vytvoření výborných podmínek

Ing. Alice Kozumplíková
Ph.D., Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelova univerzita v Brně

Dům přírody Moravského krasu děkuje, že si MENDELU vybralo naše prostory
pro konání výjezdní exkurze. Jsme moc rádi, že jste byli u nás spokojeni.