Nahoru

Hruboskalské lesy včera a dnes

Hruboskalské lesy včera a dnes

7. červenec 2019

Exkurse na téma "lesní společenství v přírodní rezervaci Hruboskalsko", kterou vedl Vít Preisler, se zúčastnilo celkem 15 osob, převážně rodiny s dětmi. Dozvěděli jsme se mnohé o místních cenných lokalitách a otaznících současného lesnictví.

Naším prvním zastavením byla přírodní rezervace Bažantník, jeden z nejstarších lesních porostů na Hruboskalsku a také krásná ukázka lužního lesa. Nad lázněmi Sedmihorky, jsme viděli zarůstající výhled na Kozákov - jako krásný příklad přirozeného zmlazení lesa.

V kontrastu s přírodním lesem vyčnívají dnes smrkové monokultury devastované v posledních letech invazí kůrovce neboli lýkožrouta smrkového. Nedaleko Arboreta Bukovina jsme se v jedné enklávě tohoto požírače zastavili a debatovali o budoucích ne příliš optimistických vyhlídkách hospodářských lesů.

Naše další zastávka v přímo v Arboretu Bukovina se věnovala zejména pěstování cizokrajných dřevin na Hruboskalsku i úskalím, které přináší, ty jsme si ukázali zejména na příkladu porostů borovice vejmutovky, které přes svůj koberec z rezavých jehlic do svého životního prostoru jentak někoho nevpustí.

lesy včera dnes

Zpátky do kempu jsme sešli pramennou stezkou vedoucí do lázní Sedmihorky - neboť, jak jsme si připomenuli, i voda vyvěrající s pramínků vděčí své hojnosti lesu, který ji dokáže zadržet.