Nahoru

Zaostřeno na bobra

Zaostřeno na bobra

Výprava k bobřímu polohradu a sledování pobytových stop bobra v přírodě.

Délka programu: 6 hodin

Doba vhodná pro program: celoročně

Vzdělávací oblasti dle RVP ZV: člověk a příroda (přírodopis)

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů

Výukové metody: 1) slovní – výklad, rozhovor; 2) názorně-demonstrační (pozorování pobytových stop bobra v přírodě)

Průběh programu:

Program je zahájen v expozici Domu přírody Českého lesa, kde se žáci seznámí s bobrem evropským a získají o něm potřebné informace (stavba těla, potrava, způsob života přizpůsobený životě ve vodě). Následně se pokračuje v terénu. Od domu přírody se přesuneme k rybníkům pod Klenčím, kde se bobr vyskytuje a je možné zde pozorovat jeho pobytové stopy.