Nahoru

Proměny krajiny v čase

Proměny krajiny v čase

Jak vypadal svět kolem nás, když tu nejezdila auta a vlaky? Jak moc se změnila krajina od dob, kdy ji začal osidlovat člověk? A kdo stojí za všemi těmi změnami? Endogenní procesy? Desková tektonika?

Komentovaná prohlídka expozice, která sleduje proměny krajiny pod lidskýma rukama od dob, kdy ji člověk začal osidlovat. 

K výkladu nám pomáhají čtyři diorámata v hlavní části expozice. Děti na obrazech hledají rozdíly a změny v krajině v jednotlivých epochách lidských dějin. 

Délka výkladu 20 min.