Nahoru

Výstava fotografií Julia Kramera

Výstava fotografií Julia Kramera

8. červen 2020

Stálá výstava fotografií Julia Kramera zaměřená na rysa - skrytě žijícího obyvatele našich lesů.
K vidění v expozici Domu přírody Českého lesa od 11. 6. 2020.

Touto výstavou vás srdečně zveme k bližšímu poznání rysa ostrovida a dalších volně žijících živočichů v lesích na česko-bavorsko-rakouském pomezí. Unikátní fotografie této výstavy jsou ukázkou činnosti fotografa Julia Kramera.

O autorovi: Julius Kramer používá vlastnoručně vyrobená speciální automatická zařízení, která využívají pohybových senzorů a fotografují tak volně žijící zvířata podobně jako běžné fotopasti, ovšem v mnohem vyšší kvalitě.

Rys je skrytě žijící zvíře - člověk se s ním v přírodě jen velmi zřídka přímo setká. Jeho přítomnost mohou prozradit tzv. pobytové znaky, jako jsou stopy ve sněhu, trus nebo třeba pozůstatky kořisti.

K bližšímu poznání života těchto šelem používají odborníci různé metody jako je sledování rysů označených vysílačkou (telemetrie), genetické analýzy a také sledování pomocí fotopastí.

Fotografické metody jsou výborné pro dlouhodobé sledování rysů. Každý rys má totiž unikátní vzorec skvrn na srsti. Je tedy možné jednotlivé jedince opakovaně rozpoznat a sledovat je v čase a prostoru, zjišťovat jejich přežívání, migrace, rozmnožování, vzájemné vztahy a také poměrně přesně odhadnout početnost.

Rysi z tzv. česko-bavorsko-rakouské populace mají velké prostorové nároky, přičemž nerozlišují hranice jednotlivých států. Úzká mezinárodní spolupráce je proto nezbytná pro efektivní výzkum, monitoring a ochranu rysů. Studiem rysů se tak společně zabývají týmy odborníků z Čech, Bavorska i Rakouska. Shromažďují veškeré informace, které jsou důležité pro ochranu tohoto vzácného zvířete, stále ohroženého pytláctvím a čím dál více také silniční dopravou.

 

3Lynx_CMYKVýstava je součástí projektu 3Lynx CE1001, financovaného z programu Interreg Central Europe. Partnerské organizace z České republiky, Německa, Rakouska, Itálie a Slovinska v rámci projektu spolupracují na společném úzce koordinovaném systému monitoringu, managementu a ochrany přeshraničních populací rysa ostrovida (www.3lynx.eu).