Nahoru

S návštěvnickým pasem do chráněných krajinných oblastí ČR

S návštěvnickým pasem do chráněných krajinných oblastí ČR

1. srpen 2019

Sbírejte razítka při návštěvách návštěvnických středisek CHKO v České republice a získáte drobné odměny.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR letos začala s motivací návštěvníků k návštěvě návštěvnických středisek v chraněných krajinných oblastech ČR prostřednictvým "návštěvnických pasů".

V čem spočívá "filosofie"pasu?

Jedná se o zcela nový produkr v ochraně přírody na základě velmi pozitivních výsledků pasů v národních parcích USA (tam však tento produkt rozvíjejí již 30 let). Pas má motivovat především rodiny k návštěvě návštěvnických středisek CHKO v České republice skrze maskoty domů přírody.

Jaké jsou odměny?

Při návstěvě střediska získá každy majitel pasu jedno razítko daného střediska. Návštěvník, který získá čtyři razítka a půjde si pro páté razítko, získá malou odměnu. To platí i pro razítko desáté, patnácté a devatenácté.

V případě 19. razítka (tzn. orazítkovaný celý pas) dostane návštěvník mimořádnou odměnu, protože navštívil 12 CHKO a 4 NP.