Nahoru

Dům přírody opět v provozu

Dům přírody opět v provozu

13. květen 2021

Dům přírody Českého lesa je od května opět otevřen veřejnosti a to i o víkendech. Nadále však platí omezující opatření, která se týkají především skupinových prohlídek.

Příloha č. 2 usnesení vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 č. 423

S účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hodin se dle odst. 5 omezuje:

provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických
nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují návštěvy
a prohlídky veřejností s výjimkou:
i) venkovních prostor s tím, s tím, že může být využito nejvýše 20 % kapacity
z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas,
ii) Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického
kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, kde se
zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více
návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti,
a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnost