Nahoru

O Domu přírody Českého ráje

Dům přírody Českého ráje je návštevnickým střediskem CHKO Český ráj, jež je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

Dům přírody Českého ráje z ptačí perspektivy (foto Petr Jan Juračka)

Prostřednictvím interaktivní expozice představujeme návštěvníkům jednotlivé fenomény Českého ráje. Expozice se sestává z celkem osmi buněk, z nichž je každá tematicky zaměřená na některý z fenoménů.

Expozice domu přírody

Jednotícím prvkem expozice je sokol stěhovavý, který spolu s krajinnou dominantou hradu Trosky patří mezi symboly Českého ráje. V rámci expozice představujeme sepětí živé a neživé přírody, které mimo jiné symbolizuje i logo chráněné krajinné oblasti. Přírodu návštěvník poznává všemi smysly. Přivoní si k louce, poslechne si hlasy divokých zvířat nebo může pozorovat v akváriu život v rybníce Českého ráje.

Struktura výstavy

V přízemí objektu se nachází prodej vstupenek do expozice, občerstvení a prodej suvenýrů. Nabízené produkty mají regionální charakter nebo je přímo sami vyrábíme.

Ve druhém nadzemním patře se nachází konferenční místnost pro 50 osob vybavená audio a video technikou. Prostory jsou využívány pro vlastní aktivity, ale lze si je také pronajmout.

Dům přírody byl stavebně dokončen na konci listopadu 2015. Pro veřejnost byl otevřen 4. dubna 2016. Projekt byl finacován z prostředků OPŽP, MŽP a Suchopýr o.p.s.

Objekt je provozován obecně prospěšnou společností Ekocentrum Oldřichov v Hájích a Suchopýr. Další naše aktvity nabízíme v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích.

Udržitelnost projektu Dům přírody Českého ráje zajišťují následující subjekty:

Suchopyr_cerny  AOPK ČR Turnov_logo
Suchopýr o.p.s. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Město Turnov