Nahoru

O domu přírody

O domu přírody

Ve vesnické památkové rezervaci Krátká u Sněžného byla zahájena renovace objektů č. p.2 a stodoly u č.p. 12, ve kterých vznikne návštěvnické středisko pro chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy Dům přírody Žďárských vrchů.

Stane se dalším kamínkem sítě Domů přírody ve vybraných CHKO, která vzniká z iniciativy Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Investorem stavby je AOPK ČR a provozovatelem  Domu přírody Žďárských vrchů ZO ČSOP Kněžice ve spolupráci se společností Chaloupky o.p.s.

Expozice bude věnovaná vývoji krajiny a přírody v průběhu věků. Představí prostor v období před příchodem člověka, středověké kolonizace, rozvoje místního průmyslu, kolektivizace a pohled do budoucnosti oblasti. 

Krátká_ďivočina_1nahledKrátká_zápas_1nahledKrátká_smíření_2nahled

 Průvodcem a maskotem Domu přírody Žďárských vrchů byl vybrán skorec vodní.

                                       skorec