Nahoru

Stavíme Dům přírody Žďárských vrchů!

STAVÍME!

15. leden 2019

V prosinci odstartovala v obci Krátká u Sněžného stavba návštěvnického střediska - Domu přírody Žďárských vrchů. Ten vznikne z památkově chráněných objektů - statku č.p. 2 a č.p. 12, které budou v duchu tradičního stavitelství renovovány a vybaveny moderní expozicí na téma Proměny krajiny Žďárských vrchů. Dům přírody by měl být otevřen v polovině roku 2020.

Předmětem projektu je vybudování návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Renovací objektů č.p.2 a stodoly u č.p. 12 v Krátké, vesnické památkové rezervaci vzniknou nové prostory pro umístění interaktivní vnitřní a vnější expozice, která přiblíží výjimečné hodnoty Žďárských vrchů.

Jedinečná krajina a příroda Žďárských vrchů se utvářela po tisíciletí. Významně při tom ovlivnila život místních obyvatel a dodnes je domovem unikátních přírodních společenstev i člověka. Dnes je harmonickou kulturní krajinou, v níž člověk žije s přírodou v souladu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 33,6 mil. Kč.

Objekt před renovací

CZ_RO_B_C