Nahoru

Články a fotogalerie

Do Moravského krasu se vrátil sokol stěhovavý

Na první zahnízdění tohoto vzácného dravce se v Moravském krasu muselo počkat až do roku 2016, kdy poprvé po téměř padesáti letech znovu vylétla z hnízda mláďata,
dva samci a jedna samice. V roce 2017 došlo k opětovnému zahnízdění tohoto páru, jemuž se tentokrát na hnízdě objevila mláďata čtyři. To je u sokola stěhovavého maximální počet. Navíc v tomto roce došlo k obsazení dalšího historického hnízdiště na Býčí skále.

Přednáška o situaci sokolů stěhovavých
 s ornitologem René Bedanem
17. září 2017 v 16:00 hodin v Domě přírody Moravského krasu 
Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění těch, kteří u toho byli!
Podrobněji o přednášce zde

Samice sokola krmí své mládě
Samice sokola krmí své mládě staré asi 32 dnů
Foto: René Bedan

Toto "nové" hnízdiště, jak rozhodla státní ochrana přírody spolu s ornitology, bylo potřeba hlídat. Hnízdní úspěšnost sokola stěhovavého je totiž ovlivněna nejen přírodními faktory (počasí, predace mláďat na hnízdě výrem, kunou a dalšími živočichy). Největší hrozbu
v současnosti představuje turistický ruch a horolezectví
. Zavedení klidu
na hnízdišti bylo nezbytné pro další šíření a stabilizaci populace tohoto druhu.


Samotné letošní hlídání na Býčí skále začalo 1.4. a bylo ukončeno 16.6. 2017.
Každý tento den byl na lokalitě u Býčí skály přítomen jeden až dva dobrovolní strážci
přírody Moravského krasu.

Letos na jaře se v době zahnizďování dospělého páru na Býčí skále objevil i mladý samec sokola, asi dvouletý. Opakovaně pár na Býčí skále navštěvoval. Samici další nápadník nevadil, ale samec se s ním vždy těžce porval, "až listí v lese lítalo". Je možné, že šlo
o samečka z loňského hnízdění. Samci sokolů jsou věrnější lokalitě svého vyhnízdění
a mají tendenci se vracet. Mladý sokolík neměl kroužek, vloni se nekroužkovalo, což by
také této doměnce nasvědčovalo. 

Prohlédněte si sokoly z Moravského krasu na fotografiích René Bedana.
Fotografie jsou z let 2016 a 2017.

Na plakátu najdete o sokolech v Moravském krasu více informací.

Plakát Sokol stěhovavý a Moravský kras

Sokol na hnízdě_NPR Býčí skálaSokol na hnízdě, NPR Býčí skála

Sokoli na hnízdě, NPR Býčí skála
Sokoli na hnízdě, NPR Býčí skála

Roční samec sokola se uchází o zadanou samici_NPR Býčí skála
Roční samec sokola se uchází o zadanou samici, NPR Býčí skála

Sokol stěhovavý, NPR Vývěry Punkvy
Sokol stěhovavý nad NPR Vývěry Punkvy

Sokol stěhovavý, NPR Vývěry Punkvy
Sokol stěhovavý nad NPR Vývěry Punkvy

Samice sokola krmí své mládě, NPR Býčí skála
Samice sokola krmí své mládě na hnízdě, NPR Býčí skála

Mladý sokol po vylétnutí, NPR Býčí skála
Mladý sokol brzy po vylétnutí, NPR Býčí skála

Mladý sokol po vylétnutí, NPR Býčí skála
Mladý sokol po vylétnutí, NPR Býčí skála

Sokol v NPR Býčí skála
Sokol v NPR Býčí skála

Text z různých zdrojů sestavila: Katka Jelínková

Fotografie sokolů: René Bedan