Nahoru

Články a fotogalerie

 

20. srpna 2016 oslavil Dům přírody Moravského krasu 1. rok od svého otevření regionálním jarmarkem. Záměrem bylo regionální výrobce podpořit a ukázat pestrost Moravského krasu nejen v jeho přírodních krásách, ale také v rozmanitém místním podnikání a tvořivosti. A jak se jarmark vydařil? Přečtěte si o něm a prohlédněte si naše fotografie.

Tisíce zvuků, tisíce barev, tisíce chutí. Jarmark Domu přírody Moravského krasu na Skalním mlýně probudil končící léto do atmosféry tvořivosti, podnikavosti a naděje. Všemi smysly jsme mohli obdivovat dovedné ruce těch, kdo žijí svým řemeslem. Kolovrátky roztáčely zručné prsty přadlen, sýry z kozího mléka voněly, drobné ozdobné předměty z ovčí vlny a pestré vzory patchworků jako magnet přitahovaly oči kolemjdoucích. Nádherné květinové vzory vyrůstaly na kůžích kabelek, ošatky z pediku pletly máma s dcerkou, aby tak řemeslo zůstalo „doma“, vychlazené pivo svlažovalo horký den, drobenkový koláč a perníčky se rozplývaly na jazyku. Pilné včelky se činily sběrem medu, kovářské kladivo s železnou pravidelností zvonivě odbíjelo darovaný nám čas.

A všichni se mohli zapojit. Dílen a dílniček bylo několik. Každý mohl vyzkoušet svou zručnost, barvu a chuť výrobků.

Velká odvaha, šikovnost a spolehnutí se na své schopnosti i podpora blízkých stála tiše v pozadí tohoto jarmarku. Nakukovala do stánků a prověřovala odhodlání každého z nich. Přišli, jak se říká, „se svou kůží na trh“. Zdalipak jim radost a podnikavost vydrží? Zdalipak se jim bude dařit? Důležitými hráči byli a jsou i ti, kdo putují od stánku ke stánku. Koupí – nekoupí? Rozhodují o osudu regionálních výrobců a jejich produktů.

A výsledek? Kdo od místních koupí, neprohloupí. Podporovat to, co vzniká v místě, kde žijeme, je přínosné. Pro nás, pro život v regionu, pro přírodu, pro lidi.

Slov, která ve vzpomínkách na jarmark vyvstanou, by mohlo být více – tisíce. Jako ty tisíce zvuků, barev a chutí, které Moravský kras ukrývá.

17-IMG_7639_J   26-IMG_7623_J

Přečtěte si některé z nich, jak je napsali regionální výrobci z Moravského krasu:

„Podporou regionálních výrobků pomáháme rozvoji regionu, dáváme práci místním lidem.“ - Jiřina Pařilová, Ekofarma, Otinoves

„Podpora regionálních výrobků přispívá k celkovému rozvoji regionu, místní ekonomiky a produkce. Výdělek putuje přímo výrobci a peníze zůstávají v regionu. Pomáhá udržovat tradici a rozvoj řemesel, posiluje soudržnost komunity, lidi si tak pěstují osobní vztah a hrdost na svůj kraj a rádi jej prezentují i navenek. Regionální výrobky jsou výjimečné svou vazbou na místní kulturu, jsou kvalitní s vysokým podílem ruční práce a jsou známy podmínky jejich vzniku.“ - Lucie Kalábová, textilní zboží a patchwork, Rudice

„Je dobré vědět, odkud výrobky pochází. Zkracujeme cestu od výrobce ke spotřebiteli, tím šetříme přírodu.“ - Pavla Trojanová, ovčí vlna, spřádání, Kroměříž

„Regionální výrobky obohacují daný region. Na jarmarku se lidé mohou dozvědět, kde se co vyrábí či prodává. Posiluje se tak láska k regionu samotnému. Pokud je podpora regionálních výrobků, i sám region je následně bohatý.“ - Leona Bartoňová, výroba ponožek, Sloup

„Jarmarky vytváří příležitost, aby lidé ochutnali naše výrobky a poznali jejich kvalitu. Je tu také potřeba inspirovat a předat mladé generaci zkušenosti, aby nezanikla ruční výroba a stará řemesla.“ - Zuzana Nančevská, sýry NIVA, Mlékárna Otinoves

„Je dobré dostávat do podvědomí místních lidí místní „firmy“, výrobce. Tento jarmark jistě k určitému posunu v tomto směru přispěl. Často se setkáváme s tím, že vyrábíme pro lidi z daleka a lidé z okolí o nás nevědí.“ - Antonín Juračka, umělecký kovář, Ráječko

„Regionální výrobky jsou tvořené s osobním přístupem a vztahem.“ - TyfloCentrum Brno, chráněná dílna zrakově postižených lidí

 

Text: Katka Jelínková

Foto: Jiří Šafařík, Petr Jelínek, Katka Jelínková, Jitka Musilová, Eva Musilová