Nahoru

Nosí stužkonoska stužku?

Nosí stužkonoska stužku?

Termín: 10. srpna 2019 od 13:25 do 13:25
Místo: Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví  – Šargoun

Komentovaný odchyt nočních motýlů. Večerní (po)svícení a lákání nočních motýlů na světlo a vnadidlo a vyprávění o jejich životě.

Neznámé druhy určoval, plul v učenosti ne včerejší,
na otázku odpověď dal: který je motýl nejvzácnější?
Jej nemáte, najdete stěží:to stužkonoska modrá jest,
ta ráda na jasanech leží, však léta ujdou, nežli lest
či námaha ji ukořistí. To pravím vám, tím buďte jisti!
A od té doby žila v nás nesmírná touha naší pouti:
mět stužkonosku modrou ráz, smět jedenkrát ji zachytnouti!
(Petr Bezruč, Stužkonoska modrá)

Vezměte si čelovku a vzhledem k síle světla doporučujeme sluneční brýle. 
V případě nevhodného počasí beseda s promítáním o motýlech, které můžete vidět v Litovelském Pomoraví.

Můry bude lákat, chytat, určovat a o nich vyprávět Vladislav Holec (AOPK ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Předpokládaný konec dle počasí a zájmu účastníků mezi 22–23 hodinou.