Nahoru

Evropský den chráněných území na Křivoklátsku

30. květen 2017

Exkurze do EVL Lánská obora

 

P1010537

Evropský den chráněných území na Křivoklátsku

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko ve spolupráci s AOPK ČR, RP Střední Čechy -Správou CHKO Křivoklátsko, KPR - Lesní správou Lány a Pivovarem Krušovice, uspořádala v sobotu 27.5.2017 exkurzi do Evropsky významné lokality Lánská obora. Průvodcem nám byl oborník Štěpán Stanický dále pak Karel Lankaš a Josef Jedlička z AOPK ČR – Správy CHKO Křivoklátsko. Více než 40 účastníků se dozvěděli nejen o historii Lánské obory a jejího využití v současnosti, ale i o historii zříceniny Jivno a Klíčavské přehrady. Zastavili jsme se u „Dohodového dubu“ pod nímž byla podepsána v roce 1921 tzv. „Malá dohoda“, vojenskopolitický pakt Československa, Rumunska a Jugoslávie. Celou cestu jsme pozorovali stáda siky japonského, jelena evropského, daňka skvrnitého a dokonce nás vystrašila stáda prasete divokého. Zoolog Správy CHKO Křivoklátsko nám vyprávěl o vzácných druzích hmyzu – o kovaříku fialovém, páchníku hnědém a tesaříku obrovském, kterého jsme si stejně jako velebruba tupého či skokana hnědého mohli prohlédnout zblízka. Poslední zastávkou byla ukázka zabezpečení svahů u Vodního díla Klíčava, které zde probíhá v několika etapách. Hlavním cílem je zabránit půdní erozi na svazích v okolí přehrady.