Nahoru

Setkání příznivců Slavkovského lesa 2018

Setkání příznivců Slavkovského lesa 2018

21. březen 2018

Nebojte se setkání se známými profesionálními i laickými přírodovědci a historiky z našeho kraje a pochlubte se také svými pozorováními a zážitky z přírody…

V pátek 6. dubna od 16:00 pořádá Správa CHKO Slavkovský les tradiční výroční program s přednáškami o naší přírodě a krajině „Setkání příznivců Slavkovského lesa“. Přijďte si na Správu CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních (Hlavní 504) poslechnout novinky a zajímavosti z mapování, průzkumů a objevů v přírodě našeho regionu za uplynulý rok a nejen to, uvidíte i konkrétní ochranářská opatření. Po přednáškových blocích bude následovat volná zábava s drobným občerstvením. Program je určen pro širokou laickou veřejnost od odrostlejších dětí po seniorský věk. Nebojte se proto setkání se známými profesionálními i laickými přírodovědci z našeho kraje a pochlubte se také svými pozorováními a zážitky z přírody…

V prvních dvou příspěvcích představí vybraná ochranářská opatření a činnosti pro přírodu v našem regionu pracovnice Správy CHKO Hana Kožíšková a Erika Smrtová. Následně Jaromír Bartoš z Městského muzea Mariánské Lázně poodhalí zajímavé nálezy předmětů z pramenných jímek Karlovarského kraje. Pak nahlédneme v přednášce Jana A. Šturmy do mezioborového výzkumu a praxe při bádání v krajině Sudet. Před přestávkou ukáže Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti kulturní potenciál plánované krajinné památkové zóny Kladská.

Po přestávce shrnou pracovníci Správy CHKO zajímavé zoologické a botanické objevy uplynulého roku v Karlovarském kraji. Botanik Zdeněk Janovský z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy nás zavede do světa pestřenek, opylovačů kvetoucích rostlin, v oblasti Tepelska.  A co také dělá botanik v zimě nám nastíní Vladimír Melichar ve svém povídání o sklípcích na Rolavě. Na závěr večera Přemysl Tájek ze Správy CHKO představí vychytralé spásače botanických klenotů nejen Slavkovského lesa.

Na setkání s vámi se těší organizátoři akce AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les a ZO ČSOP Kladská.

PROGRAM ke stažení na Plakat_Setkání příznivců 2018.jpg

nebo také na Setkání příznivců Slavkovského lesa 2018