Nahoru

Poslech jelení říje se vydařil

Poslech jelení říje se vydařil

2. říjen 2017

Kladská nabídla nevšední podzimní zážitek

Předvečer svátku sv. Václava 27. září uspořádala Správa CHKO Slavkovský les za finanční podpory Karlovarského kraje exkurzy za jedním z charakteristických lákadel podzimní přírody Slavkovského lesa – poslechem jelení říje na Kladské a jejím okolí.

Středeční slunečný den nabídl i příznivý podzimní večer s ochlazením a mlhami v noci, jelení říje mohla propuknout v plném proudu. Po půl šesté večerní se sešlo kolem padesáti účastníků před Domem přírody Slavkovského lesa, kde vyslechli úvodní povídání v režii lesníků Správy CHKO Slavkovský les, Tomáše Fialy a Václava Procházky. Návštěvníci se dozvěděli informace o řádu jelenovitých a prohlédli si paroží všech jejich nejznámějších zástupců ze severní polokoule. Mnohé z příchozích dětí si s nadšením vyzkoušely váhu a osahaly strukturu jednotlivých paroží jelena evropského i siky, losa, soba, daňka či srnce. Kdo měl zájem, mohl vidět zblízka i několik střelených kusů vysoké přímo z Kladské a očichat, jak je aromatický „prk“ jelenů v době říje. Vrcholem úvodní části exkurze byly ukázky různých typů zvukových projevů jelena evropského troubené Janem Brtníkem, mistrem Evropy v mysliveckém troubení.  

V druhé polovině exkurze, když se setmělo, jsme se vydali na vycházku po naučné stezce Kladská. Kromě průvodcované vycházky se zajímavostmi o zdejších rašeliništích se nám poštěstilo slyšet i troubení jelena siky přímo z území národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. Poté jsme vyjeli na závěrečnou autobusovou část exkurze. Cestou se ve světlech reflektorů objevilo několik párů očí jelenů stojící u krajnice silnice. Nakonec jsme zastavili na kopci nedaleko Mnichova, kde se z mlžného oparu hned z více stran ozývalo troubení samců jelenů evropských. Návštěvníci tak mohli slyšet naživo, nejen jak jeleni říkají svým sokům o svém teritoriu, ale i jak shánějí laně ze svého stáda k sobě, aby jim je jiný samec neodloudil. Účastníci exkurze si tak jistě užili nezapomenutelnou podzimní atmosféru v srdci Slavkovského lesa.

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ pro Vás připravila Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto cyklu se můžete i na podzim těšit na mnoho dalších výprav za poznáním přírodních zajímavostí západních Čech.

27.9.2017_Jana Rolková (38) 27.9.2017_Jana Rolková (12)