Nahoru

CHKO Slavkovský les

CHKO Slavkovský les

23. leden 2015

Vítejte v CHKO Slavkovský les

Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les tvoří stejnojmenné pohoří, zvedající se nad chebskou a sokolovskou pánví. Nejvyšší vrcholy oblasti jsou kopce Lesný (983 m n.m.), Lysina (982 m n. m.) a Kružný (864 m n. m.). Jihovýchodní část zaujímá Tepelská vrchovina s dominantou Podhorního vrchu (847 m n. m.). Geografický trojúhelník Slavkovského lesa ohraničují tři významná lázeňská města Karlovy Vary – Mariánské Lázně – Františkovy Lázně. Tvar CHKO Slavkovský les připomínající srdce je skutečně unikátním a jedinečným srdcem západočeské krajiny. Slavkovský les je přírodním a historickým zázemím západočeských lázní. Ochrana přírody se zaměřuje především na přírodní léčivé zdroje, vysoce koncetrované ve zdejším kraji. Jde o prameny minerálních vod, výrony plynného oxidu uhličitého a léčivé peloidy. Rozsáhlé lesní komplexy Slavkovského lesa spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se Chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v České republice. Kromě jedinečného bohatství v podobě vývěrů minerálních vod najdeme ve Slavkovském lese např. největší hadcové území v ČR se světově unikátní flórou, rozsáhlá lesní rašeliniště s borovicí blatkou nebo cenné slatinné louky.

základní údaje

rok vyhlášení: 1974

rozloha: 611 km2

maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 33 (2 NPR, 3 NPP, 11 PR, 17 PP)

Správa CHKO Slavkovský les dále spravuje NPR Soos, NPR Rolavské rašeliny, NPP Komorní hůrka, NPP Železná hůrka, NPP Lužní potok, NPR Úhošť, NPP Doupňák, NPP Ciboušov, NPR Božídarské rašeliniště, NPR Novodomské rašeliniště, NPP Skalky skřítků a NPP Rašovické skály, které leží mimo území CHKO Slavkovský les. V návrhu na nové vyhlášení jsou Zvoníčkov (Lipová - Dubina), Lokalita břízy ojcovské u Volyně, Nebesa (Himlštejn), Bražecké hliňáky a Bublák (Niva Plesné).

Na území CHKO Slavkovský les se nachází 24 evropsky významných lokalit: Krásenské rašeliniště, U bunkru, Upolínová louka – Křížky, Pramenské pastviny, Medvědí rozhledy, Raušenbašská lada, Kladské rašeliny, Teplá s přítoky a Otročínský potok, Nadlesí, U hájenky, Skalka pod Tisovým vrchem, Bečovské lesní rybníky, Mezi rybníky, Rankovický triangl, Prameny Teplé, Podhorní louky, Horní Kramolín – Ovesné Kladruby, Štola Věra, Jeskyně Inků, Mokřady u Javorné, Na Pilské šachtě, Kaňon Ohře, Olšová Vrata a Doupovské hory.

územní působnost: 2 kraje (Karlovarský většina území, Plzeňský jižní část), 5 obcí s rozšířenou působností (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Tachov), 32 obcí a 114 katastrálních území