Nahoru

Vojtěch Novotný: Jak se ubytovat v tropickém pralese

Vojtěch Novotný: Jak se ubytovat v tropickém pralese

Termín: 17. října 2017 od 18:00 do 20:00
Místo: Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

ak je domorodá kultura a příroda tropického pralesa vzdálená životnímu stylu v české kotlině? Je novoguinejský prales se svými obyvateli neskutečná exotika, nebo jen verze české vesnice s palmami? Jsme odsouzeni k vzájemnému míjení se, nebo je možné vytvořit euro-papuánskou kulturu – a pokud ano, je vůbec žádoucí, nebo jde o Frankensteinovo monstrum?

Vojtěch Novotný se o podobnou syntézu evropské a papuánské kultury snaží již dvě desetiletí, a to ve výzkumné stanici na pobřeží Bismarckova moře, kde se český a papuánský element kombinuje během výzkumu a ochrany tropických pralesů. Problémy a úspěchy tohoto projektu budou tématem přednášky.

Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. je tropický biolog, zakladatel terénní výzkumné stanice na Papui-Nové Guineji. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích a na Jihočeské univerzitě. Zabývá se studiem biodiversity a ekologie tropických deštných lesů a ochranou tropické přírody.