Nahoru

Návštěva studentů SLŠ Bedřicha Schwarzenberga z Písku

Návštěva studentů SLŠ Bedřicha Schwarzenberga z Písku

2. květen 2017

V pondělí dne 24. dubna zahájili studenti druhého ročníku Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga z Písku svoji týdenní odbornou praxi u Domažlických městských lesů spol. s.r.o..

Praxe byla symbolicky zahájena na nejvyšším vrcholu Českého lesa Čerchově, byla spojena s výstupem na Kurzovu věž a výkladem Ing. Jana Bendy a Bc. Miroslava Žižky, DiS. Náplní praxe bylo seznámení studentů s lesnickým hospodařením na majetku města Domažlice a s tím spojené poslání AOPK ČR, Regionálního pracoviště Správy CHKO Český les. Největší část praxe byla věnována realizaci podsadeb melioračních a zpevňujících dřevin v porostech Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. Tato opatření pro zlepšení druhové skladby lesních porostů v NPR je hrazeno z Programu péče o krajinu (PPK A). Z důvodu nepřízně počasí, které znemožnilo na jeden den práce v lese, byl pro studenty Správou CHKO Český les připraven náhradní program, formou komentované prohlídky Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, která byla doplněna o zajímavé prezentace.

Kontakt pro novináře:

                                                                       Bc. Markéta Mařáková Tel.: 725 141 686

IMG_4355   IMG_4373   IMG_4432   IMG_4434   IMG_4449