Nahoru

Výstava - OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR

Výstava - OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR

Termín: 6. března 2018 — 27. dubna 2018
Místo: Dům přírody Českého lesa - Klenčí pod Čerchovem

Dům přírody Českého lesa ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR Vás srdečně zve na výstavu OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE.

Ochrana přírody a krajiny je v České republice veřejným zájmem. Již ve 14. století císař Karel IV. prosazoval ochranu území. V 19. století byly založeny  jedny z prvních rezervací v Evropě – Žofínský a Boubínský prales.

Žofínský prales

Vyhlášení stovek malých chráněných území z důvodu ochrany mizejících druhů rostlin a živočichů a dvě desítky velkoplošných chráněných území – národních parků a chráněných krajinných oblastí přineslo 20. století.

panel 12 DRUHOVÁ OCH švihlík krutiklaspanel 5 LOUKY tořič čmelákovitý Holubyhopanel 2  ZCHÚ hlízovec Loeselůvpanel 5 LOUKY vstavač nachový hybridpanel 15 MEZIN OCH sklenobýl bezlistý

V roce 1992 byl přijat zákon č. 114­/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve kterém  je uzákoněn  aktivní přístup k ochraně a péči za účasti státu, vlastníků  a neziskových organizací. Státní správu v ochraně přírody a krajiny vykonávají orgány ochrany přírody  - Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, krajské a obecní úřady. Základním ekonomickým nástrojem jsou krajinotvorné programy, finanční prostředky poskytované  Státním fondem životního prostředí a Evropskou unií.

panel 15 MEZIN OCH přástevník kostivalový

V České republice máme 4 národní parky, 26 chráněných krajinných oblastí, 112 národních přírodních rezervací, 106 národních přírodních památek, 785 přírodních rezervací a 1198 přírodních památek. Do soustavy evropsky chráněných území se Česká republika připojila s 39 ptačími oblastmi a 879 evropsky významnými lokalitami.

panel 10 CHKO jarní Pálavapanel 11 NPR a NPP Bílá vodaČeský ráj_Trosky_Bílekpanel 5 LOUKY louka v Českém Švýcarskupanel 8 KRAJINA

Výstavu je možné shlédnout v době otevíracích hodin Domu přírody v termínu od 6. 3. do 27. 4. 2018 a spojit s prohlídkou stálé expozice Domu přírody Českého lesa.

DSC_8004

Informační letáček a brožura k výstavě zde.