Nahoru

Pozvánka na seminář Operačního programu Životní prostředí 2017

Pozvánka na seminář Operačního programu Životní prostředí 2017

Termín: 17. října 2017
Místo: Sraz - Centrální autobusové nádraží v Plzni, 5. nástupiště

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Vás srdečně zve na odborný seminář 

 Exkurze po realizovaných akcích OP ŽP s návštěvou Domu přírody Českého lesa  

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les pořádá terénní exkurzi pro zástupce obcí, ostatní žadatele i projektanty. Seminář je zaměřený na realizované projekty z Operačního programu životní prostředí a informace o OP ŽP 2014-2020. V průběhu exkurze bude prostor pro dotazy účastníků a seznámení s aktuálními verzemi Příručky pro žadatele a příjemce podpory.

Akce je podpořena z finančních prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Termín: úterý  17. října 2017

Doprava: společná autobusem

Místem srazu je Centrální autobusové nádraží v Plzni, 5. nástupiště - viz mapa níže. Odjezd autobusu v 9:00, návrat okolo 15:00. na stejné místo. V případě zájmu je možné přistoupit v Horšovském Týně na parkovišti před obchodem COOP Discont, v ulici na Přeložce v cca 11 hodin.

Program semináře:

 1. Kvíčovice
  • Doprovodná zeleň cyklostezky
  • Revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích v obci Kvíčovice
  • Založení sídelní zeleně v obytné zóně vKvíčovicích
 2. Domažlice
  • Protipovodňové opatření u Petrovické cesty
 3. Klenčí pod Čerchovem
  • Dům přírody Českého lesa
  • Revitalizace aleje a údržba zeleně na hřbitově                      

Pro účast je nutné se přihlásit na emailové adrese zdenek.myslik@nature.cz nejpozději do 12. 10. 2017 z důvodu zajištění kapacity autobusu.

V rámci programu bude zajištěno pouze drobné občerstvení, s přestávkou na oběd se nepočítá.

pdf-1     pdf-2