Nahoru

Exkurze do Drábských světniček, Hrad a Klamorny v rámci Mezinárodního dne archelogie

Exkurze do Drábských světniček, Hrad a Klamorny v rámci Mezinárodního dne archelogie (foto Jiří Šťastný)

1. listopad 2018

Prostřednictvím poutavého vyprávění archeologa Petra Jenče měli návštěvníci společné akce Domu přírody a Lesů ČR jedinečnou možnost dozvědět se zajímavé informace o této archeologicky významné lokalitě.

V sobotu 27.10.2018 jsme v rámci Mezinárodního dne archeologie ve spolupráci s Lesy ČR uspořádali exkurzi Drábskými světničkami. Územím nás provázel archeolog Petr Jenč, a měli jsme tak jedinečnou možnost společně si poslechnout poutavé vyprávění o dávné a ještě dávnější historii této lokality. Účastníků se sešlo přes dvacet, čímž jsme byli velmi potěšeni.

foto1 (foto Jiří Šťastný)   foto2 (foto Jiří Šťastný)

Osídlení skalních světnic je zde skutečným unikátem a je obdivuhodné, jak zde lidé kdysi přežívali a každá místnost měla jiné poslání. Archeologickými výzkumy tu byla zjištěna přítomnost člověka nejpozději od prvních zemědělců po středověk. Nejznámější z vrcholně středověkých sídel jsou zde Drábské světničky, pevnostní soustava na severozápadní straně Hradů. Nalezneme zde čtyři velké a tři menší skalní bloky oddělené od sebe úzkými štěrbinami a průrvami. Od zbytku území Hradů jsou oddělené hlubokou úžlabinou, kde v novodobé historii docházelo k těžbě pískovce.

V tomto skalním pásmu se dodnes dochovaly relikty více než dvaceti místností buď zcela, nebo částečně vytesaných do pískovcových skal. Dále jsou zde stopy po sedmi dřevěných stavbách, pěti mostních konstrukcí spojujících jednotlivé skalní bloky a mimo jiné také zbytky pěti chodeb vytesaných do pískovce. Hrozbou je zde křehké geologické prostředí, nadměrná turistická zátěž, i neukázněnost některých návštěvníků, kteří památky nejčastěji poškozují rytím do povrchu skal. Snad budou Drábské světnicky v budoucnu navštěvovat více a více uvědomělí turisté a bude možné turistické trasy uchovat v současné rozloze.

foto3 (foto Jiří Šťastný)   foto4 (foto Jiří Šťastný)  

Děkujeme všem zúčastněným za účast na exkurzi a především Petru Jenčovi za zajímavé a poutavé vyprávění a těšíme se na viděnou zase příště!

foto5 (foto Jiří Šťastný)

 

 

 

 

 


pozvánka