Nahoru

Dokumentace skalních rytin, nápisů v Českém ráji

Dokumentace skalních rytin, nápisů v Českém ráji

Termín: 23. července 2018 — 22. srpna 2018
Místo: CHKO Český ráj

Co mají společného Skandinávie, oblasti Valcamonica – Valtellina (severní Itálie), Mont Bégo (Přímořské Alpy), masiv Dachstein a údolí Saalachtal v rakouských Alpách či pískovcová krajina Pařížské pánve? V těchto přírodně a historicky unikátních oblastech Evropy v minulosti proběhly nebo stále probíhají systematické výzkumy zaměřené na dokumentaci pravěkých či historických petroglyfů.

Dokumentace rytin v Českém rájiObdobný projekt zaměřený na dokumentaci rytých a tesaných památek středověku a novověku probíhá od r. 2000 ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech včetně Globálního geoparku Český ráj UNESCO.


Výzkum probíhá formou nehonorovaných praktik, na terénní části výzkumu se kromě posluchačů vysokých škol a několika profesionálů každoročně podílejí také zájemci z řad studentů vyšších ročníků gymnázií, středních a vyšších odborných škol, kteří jsou vítanými a užitečnými partnery. Od roku 2001 se terénního výzkumu zúčastnila více než stovka osob a bylo zdokumentováno přibližně 20.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a dalších historických (archeologických) objektů.

IMGP7647_Betlémské skály_Klokočské průchody_petroglyfy

Letošní sezóna proběhne v termínech 23. červenec – 1. srpen (I. turnus) a 13. – 22. srpen (II. turnus) na území přírodní rezervace Příhrazské skály (oblast Drábské světničky), v okolí Hrubé Skály a na Maloskalsku.
Ubytování mají všichni účastníci zajištěno. Stravování si zajišťuje každý sám; možnost nákupu i využití blízkých restaurací. Studenti mohou využít příspěvku na stravné formou odměny ve výši 2.000 Kč.

Bes-88-koř. (PJ12)

Základní pracovní náplní každého účastníka je vyhledávání a dokumentace skalních rytin (petroglyfů), historických nápisů a dalších pozůstatků lidské činnosti v pískovcovém reliéfu. Vlastní dokumentace obnáší jednoduché zaměřování, překreslování a fotografování, jednotlivé lokality jsou zanášeny do map. Dokumentovány jsou nejen objekty epigrafického zájmu (letopočty, nápisy, sekané či ryté symboly a figurální vyobrazení), ale také ostatní doklady historické krajiny – pozůstatky zaniklých sídel, těžby a zpracování kamene, úvozy, hraniční kameny aj.
Předběžné znalosti nejsou nutné, vítány jsou zkušenosti práce s mapou, fotografováním a kresličské schopnosti, předpokládán je zájem o archeologii, historické nebo přírodní vědy a schopnost pohybu v členitém terénu. Zaškolení nových účastníků probíhá vždy na začátku každého turnusu.

Máte zájem se výzkumu zúčastnit?
K závaznému přihlášení využijte e-mailové adresy petrjenc@centrum.cz.
Nezapomeňte prosím uvést na který turnus se hlásíte, u studentů též školu / studijní obor a telefonický kontakt. Maximální počet účastníků na turnus je 12 osob.

Přihlášky je možné zasílat do 4. července!

Elektronická verze informačního letáku zde.

Těšíme se na Vás.