Nahoru

Dům přírody Beskyd

  • Areál budoucího Domu přírody Beskyd
  • Podoba budoucího Domu přírody Beskyd 1
  • Podoba budoucího Domu přírody Beskyd 2
  • Beskydy 1
  • Javorníky

Důvodem vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Beskydy v roce 1973 jsou její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami. Význam chráněné krajinné oblasti je podtržen vyhlášením 59 maloplošných zvláště chráněných území. V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2005 zde byly zřízeny hned 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko.

Dům přírody Beskyd zatím ještě není v provozu. Na jeho brzké realizaci a otevření intenzivně pracujeme!

Kde nás najdete

Program akcí

Čekejte prosím, data se načítají …